تأویل و تفسیر قرآن

مشکل ما مسلمانان برداشت های اشتباه یا استفاده از قرآن به مقصود نشان دادن صحت گفتار خود است در هر فرقه و گروهی عده ای از صاحب نظران اسلامی از این روش استفاده می کنند. البته تنها از قرآن چنین استفاده نمی شود از احادیث و روایات نیز این چنین استفاده می شود بدون در نظر گرفتن این موضوع که زمان و مکان سخن و مخاطبانش چه کسانی بودند.

تنها راه جلوگیری از تفرقه ی بیشتر بین امت مسلمان اجماع دانشمندان دینی است تا بر سر یک تفسیر واحد به تفاهم برسند وگرنه هر کسی می تواند با استناد به یک یا چند آیه یا حدیث و روایت تفسیری به نظر قابل قبول ارائه نموده و مسلمانان را به نابودی بکشاند.

با هم بخوانیم:

تأویل

تفسیر قرآن

تفسیر

Print Friendly, PDF & Email

دیدگاهتان را بنویسید