شفقت و مهربانی

یک موقعی به من گفتی که از شفقت و مهربانی ام استفاده کنم اما من معنای درست شفقت را نمی دانم در واژه نامه شفقت را مهربانی، دلسوزی، رحمت و ترحم معنا کرده اند.

خوب ببین معنای این کلمات با هم قاطی هست یا حال شده اما هر کدامشان فکر می کنم معنای متفاوتی دارند اگر معنای متفاوتی نداشتند که مخترعان زبان و آن ها که بسطش داده اند چند کلمه را برای یک معنا استفاده نمی کردند.

مشکل دوم این است که من می توانم با آدمی که از کنارم می گذرد مهربان باشم اما عاشقش خوب نه فقط در صورتی می توانم عاشق باشم که تو را در او ببینم باز دیوانه بازی در بیاورم و همه را به چشم تو ببینم؟!

خوب این کار را تو دوست داری اما به نظرم درست نیست هر چیزی جایی دارد و من اگر بخواهم به یک ظالم به چشم تو بنگرم و عاشقش باشم آنگاه عدالت و انصاف نادیده گرفته می شود!

واقعا نمی دانم فقط می توان بگویم معنای عشق و دوست داشتن و دلسوزی و شفقت و مهربانی را تا جایی که می توانم با هم قاطی نمی کنم.

آخر من اگر بخواهم هم اولش ممکن است تو را در مخلوقاتت ببینم اما باز یه اتفاقی می افتد از آن حال خارج می شوم و در ضمن داروهای روانپزشکی هم نمی گذارند آن حال برایم اتفاق افتد. وگرنه که به من خیلی خوش می گذرد!

Print Friendly, PDF & Email

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *