آفرینش حرفه ایده آل

کتاب آفرینش حرفه ایده آل به ما یاد می دهد چطور رسالت خود را در زندگی پیدا کنیم و چگونه کارآفرین بشویم و در عین حال رشد معنوی نیز داشته باشیم.

این کتاب کوچک هفت فصل دارد که هر فصل به یک ویژگی مشترک کارآفرینان موفق اختصاص دارد.

به نظر من این کتاب را باید هر کسی که برای خودش کار می کند در خانه داشته باشد و هر چند وقت یک بار مرورش کند تا نکات طلایی کتاب را با تجربه های کسب کرده ی خود در آمیزد و به رشد شغلی و معنوی خود بیشتر برسد.

در پایان باید بگویم این کتاب نه فقط به کسانی که دنبال شغل و حرفه ی خود هستند پیشنهاد می شود بلکه برای هر کسی که در زندگی به دنبال هدفی والا است نیز پیشنهاد می شود.

Print Friendly, PDF & Email

1 دیدگاه دربارهٔ «آفرینش حرفه ایده آل»

دیدگاهتان را بنویسید