سخت رویی

کتاب سخت رویی، بهره گیری از شرایط استرس زا در جهت رشد تاب آوری، به بیان ویژگی هایی می پردازد که هر فرد لازم است دارا باشد تا بتواند در شرایط استرس زا تاب بیاورد.

این ویژگی ها به ترتیب، تعهد، کنترل و مبارزه جویی هستند که با فراگیری آن ها می توانیم تهدیدات شرایط سخت و استرس زا را به فرصت برای رشد، بدل کنیم.

این کتاب به ما نشان می دهد که سخت رو بودن از دیندار بودن در مواجهه با شرایط استرس زا تاثیر بیشتری در سلامت جسم و روح و روان ما دارد.

همچنین این کتاب نشان می دهد سخت رویی، مولفه ی تاثیرگذارتری از هوش هیجانی در مواجهه با شرایط سخت و استرس زا است.

در ضمن این کتاب به ما نشان می دهد با آموزش سخت رویی می توان شرایط استرس زا را مدیریت کرد، شهامت خود را بالا برد و از خود به نحو احسنت مراقبت کرد.

همین طور در این کتاب نشان داده می شود سخت رویی چه تاثیری بر روابط، مشاغل، سازمان ها، سیاست ها و ارتش و امنیت می تواند داشته باشد.

بیشتر بخوانیم:

میگنا – سخت رویی روانشناختی چیست؟!

کتاب سخت رویی (Hardiness) اثر سالوادور آر. مدی – فروشگاه فکر بنیان

hardiness institute

Print Friendly, PDF & Email

دیدگاهتان را بنویسید