شجاعت

کتاب شجاعت، موثرترین و عمیق ترین راهکارهای افزایش اعتماد به نفس نوشته ی خانم دبی فورد است که انتشارات گوناگون با نام های گوناگون از جمله شهامت، آن را چاپ کرده اند.

این کتاب هم چنین به صورت صوتی و الکترونیکی نیز انتشار یافته است، همچنین می توانید پادکست های این کتاب را نیز پیدا کنید.

در این کتاب راهکارهایی برای غلبه بر ترس، بدست آوردن اعتماد به نفس، شجاع شدن و شفقت ورزی به خود و دیگران ارائه می دهد.

به نظر من این کتاب فضای زنانه ای دارد و حتی نمونه های نام برده شده در این کتاب نیز خانم هستند و پیشنهاد می کنم تمام خانم ها این کتاب را بخوانند.

چند تکه از کتاب:

 • تا وقتی کسی با خود عهد نبندد، همواره با تردید، فرصت عقب نشینی و همان احساس پوچی همیشگی، دست به گریبان است.
 • اگر سخنانتان نشات یافته از اصل وجودتان نباشند، آنگاه ممکن است شخصی چیزی بگوید و در یک لحظه اعتماد به نفستان فرو ریزد.

تجربه ی شخصی:

من با این کتاب یک رشته تغییرات درونی را تجربه کردم که در زیر لیستشان می کنم:

 • جنگجوی درونم را پیدا کردم.
 • اعتماد به نفس و خود نفسم را پیدا کردم.
 • بخشیدن را یاد گرفتم.
 • بزرگ و لطیف شدن قلبم را تجربه کردم.
 • از کودک درونم به خاطر تمام بدرفتاری هایی که با او داشتم عذرخواهی کردم.
 • انتقاد را کنار گذاشتم.
 • همه چیز را رها کردم.
 • گذشته ام را که مثل یک دم با من بود رها کردم.
 • پنجره ی قلبم را باز کردم.
 • این کتاب به من یاد آوری کرد پیام آور و واسطه ی الهی هستم.
 • چگونه عهد بستن با خود را آموختم.
 • یاد گرفتم از خود مانند یک پیام آور ارزشمند و قیمتی مراقبت کنم.
 • دیگران را رها کردم تا هر طور که می خواهند باشند.
 • با هستی هم سو شدم.
 • دیگر برای رضایت دیگران رفتار نمی کنم.
 • به این نتیجه رسیدم که جنگجوی عشق هستم.
Print Friendly, PDF & Email

دیدگاهتان را بنویسید