بایگانی برچسب: s

دوباره باران

دوباره باریدی
صدایش را دوست دارم
صدای قطرات باران

صدای رعد از آن بالاها
راستی چه می گویی این طور رعدآسا؟!

ای کاش زبانت را می دانستم
زبانت را به من یاد می دهی؟

می دانم درونم هنوز آن قدر بزرگ نشده است
بزرگم می کنی آن قدر که زبانت را بفهمم؟

بار معنی کلمات

سال ها دقت کافی در به کار بردن لغات نداشتم و به بار معانی آن ها دقت نمی کردم اما دو سال پیش به این نتیجه رسیدم که کلمات هدایت گر ذهن بشر هستند و لازم است توجه بیشتری در به کار گیری کلمات بنمایم.

وقتی از کلمات منفی چه در حالتی که به زبان می آوریم چه در حالتی که در گفتگوی درونی خود استفاده می کنیم باعث جهت گیری ذهن خود یا دیگران خواهیم شد و ناخودآگاه به سمت منفی کشیده می شویم.

ما از لعن و نفرین زیاد استفاده می کنیم مثلا به شیطان لعنت می فرستیم در صورتیکه در قرآن گفته شده پیامبر بگو از شر شیطان به خدا پناه می برم. به خودمان هم لعنت می فرستیم می گوییم خودم کردم که لعنت بر خودم باد!

بدخواهی دیگران را کردن به سمت خودمان باز می گردد دنیا، دنیایی است که هر چه بفرستی به سوی خودت باز می گردد.