بایگانی برچسب: s

باران شوق

نم نم باران می بارد
یعنی این ها اشک های توست؟!
دلم می خواهد اشک های شوق تو باشد.

راستی چرا دیگر چشمانم نمی بارند؟!
چه کرده ام که از من نا امید شده ای؟!
نا امید شده ای؟

نمی دانم اما در سینه ام تو را حس می کنم
ای عزیزم، ای جانم، ای تمام وجودم

غرق شدن

هر کدام از ما آرزوهایی داریم اما گاهی از عمل کردن می ترسیم، اما این دست روی دست گذاشتن باعث می شود امکانات فعلی مان را از دست بدهیم و روزی برسد که دیگر دیر شده و حسرتش به دلمان بماند.

من می خواهم حساب شده عمل کنم

دلیل اکثرمان این است که می خواهیم بی گدار به آب نزنیم اما وقتی بیرون از گود هستی، دید درستی از آنچه در درون گود وجود دارد، نداری و هر چه پایین و بالا کنیم باز هم مطمئنا چیزی را نخواهیم دید. ممکن است با ناشناخته ها رو به رو شویم، این فقط یک احتمال است.

راهنما ندارم

اگر همه ی آدم ها می خواستند منتظر یک راهنما بمانند، انسان هیچ وقت از غار خارج نمی شد، این کاملا مشخص است که دنیا جنبه های جدیدش را به آن هایی که از تنهایی نمی ترسند،‌ آن هایی که شجاعت رو به رو شدن با ناشناخته ها را دارند، نشان می دهد. امروزه دنیا با سرعتی در حال پیشرفت است که اگر بخواهی برای دیگران صبر کنی از قافله اش عقب می افتی، دانش و تجربیات گذشتگان را می توان از طریق خواندن نوشته هایشان کسب کرد و درست عمل کردن را با سعی و خطا و ممارست می توان آموخت.

اگر پریدم و غرق شدم چه؟

خوب وقتی شنا بلد نیستی مطمئنا چند قورت آب خواهی خورد حتی ممکن است تا مرز غرق شدن بروی و حتی ممکن است غرق شوی اما اگر بدانیم که وقتی قرار است کسی غرق شود چه مربی و ناجی باشد چه نباشد غرق خواهد شد و وقتی قرار است غرق نشود هیچ چیز نمی تواند غرقش کند آنگاه دیگر از آینده موهوم نخواهیم ترسید. وقتی مطمئنی کاری که باید انجام دهی آرزوی قلبی توست آنگاه مطمئن باش می توانی به آن برسی.

رو به رو شدن با شرایط پیش بینی نشده

مطمئنا وقتی که در دریا بپریم دیر یا زود با شرایط غیر منتظره مواجه خواهیم شد. آن موقع است که مهارت های نو می آموزیم و خدا را چه دیدید شاید در میان این همه دست و پا زدن و کسب تجربیات جدید، شیوه ی جدید از شنا یا غواصی را ابداع کردیم. چه کسی می داند؟!

بهتر است به جای ترس از غرق شدن در دریا، شوق غرق شدن در کاری که باید انجام دهیم، را داشته باشیم، این شوق چه کارها که نمی کند.